Úprava osvětlení pro Traxx, Taurus a Eurosprinter Tillig

Last updated on 17. 4. 2024

Podobně jako u Vectronu z Tilligovy dílny, ani u Traxxu a technicky podobných lokomotiv nejde správně rozsvítit světla podle našich předpisů – a na vině je konstrukce modelu, ne nastavení dekodéru. Nicméně jednoduchou úpravou můžeme tuto situaci snadno změnit.

Zde popisuji úpravy „hardwaru“ – co se týká nastavení funkcí a způsobu ovládání, na konci najdete odkaz na článek kolegy Martina Holzmana, který vyřešil „software“, tedy nastavení dekodéru.

Nejprve se budeme věnovat Traxxu, dále pak popíšeme úpravu na strojích Taurus a Eurosprinter (BR189, ES64F4).

Mohu sem téměř zkopírovat úvodní odstavec z mého staršího článku, kde popisuji podobnou úpravu na Vectronu, rozdíly jsou minimální:
Model je vybaven paticí PluX12, na desce s elektronikou jsou tedy k dispozici kromě směrových (FOf/FOr) i dva další funkční výstupy. Deska elektroniky je jednodušší, než u Vectronu, umí rozsvítit tyto kombinace: poziční světla (do trojúhelníku), dálková světla, koncová světla. Návěst „obsazené hnací vozidlo“, tedy jedno světlo na každé straně, realizovat bez větších zásahů nelze, neboť obě dolní pozičky využívají jen jednu společnou LED, svítící do rozdvojeného světlovodu. Můžeme ale upravit zapojení, zhasnout horní poziční světlo a doplnit tak správné návěstění posunu, kdy svítí jen obě dolní poziční světla. A bude to ještě snadnější, než u Vectronu.

Popis a funkce

Všechny LED jsou na modelu umístěny na malých samostatných destičkách pod stanovišti strojvedoucího a jsou rozděleny následovně: dolní poziční světla (jedna teple bílá LED), horní poziční světlo (jedna teple bílá LED), koncová světla (jedna červená LED) a dálková světla (dvě studeně bílé LED). Obě LED pozičních světel jsou zapojeny na jeden výstup, v továrním provedení modelu není možné spínat horní a dolní světlo samostatně.

Ale díky tomu, že obě LED pozičních světel mají u sebe i svoje omezovací rezistory, lze – stejně jako u Vectronu – LED horní pozičky záměrně vyzkratovat a tím zhasnout. Skrz LED teče proud asi 1,5 mA, nemusíme se bát přetížení.

Schéma zapojení a úpravy je na obrázku níže, doplněné součástky a spoje jsou vyznačeny červeně. Zapojení lokomotivy je dost podobné tomu, které se využívá i jinde, kdy směrové výstupy dekodéru spínají „mínus“ pro katody diod na jedné či druhé straně a funkční výstupy spínají „plus“ podle zvolené funkce. A díky tomu, že zde jsou LED svými katodami přímo připojené k výstupu dekodéru, nebudeme ani potřebovat přídavné tranzistory, jako u Vectronu.

Schéma úpravy

Schéma zapojení čelních desek a provedených úprav – obrázek možno rozkliknout na větší

V režimu Posun jsou u neupraveného modelu sepnuté oba výstupy dekodéru, FOf a FOr, pro poziční světla vpřed i vzad. Trvalý plus jde z hlavní desky přes svorky 2 na rezistory R2 a R3 a přes ně na LED LD2 a LD3, shodně na obou stranách lokomotivy. Oba „směrové“ výstupy dekodéru propojují katody diod přes svorky 4 na „mínus“ a LED pozičních světel LD2 a LD3 svítí – svítí tedy dolní i horní poziční světla.

Úprava spočívá v přivedení „mínusu“ i na anodu LED horních pozičních světel. Provedeme to tak, že přidané univerzální diody D101 a D102 (viz schéma) zapojíme vždy katodou na výstup dekodéru na jedné straně lokomotivy a jejich anody připojíme přímo k LED LD3 na druhé straně lokomotivy. Při zvolení režimu „Posun“ se tedy „mínus“ dostane přes tyto přidané diody i na anody LED LD3 na obou stranách, ty se tím ocitnou bez napájení a zhasnou.

Při jízdě jako vlak svítí poziční světla jen na jednom (např. předním) čele. Výstup dekodéru FOr (vzad) tedy není sepnutý, tím se přes diodu D102 na anodu LD3 na předním čele nedostává „mínus“ a poziční světla vpřed svítí všechny tři. Přes diodu D101 se sice „mínus“ z předního čela dostane na anodu LD3 na zadním čele, ale protože na zadním čele nejsou poziční světla rozsvícená, nijak se to neprojeví.

A to je vše. Při posunu se tedy „křížem“ zhasnou horní LED, při jízdě jako vlak je vše, jak má být.

Instalace

Zde je vše mnohem jednodušší, než u Vectronu. Svorky č. 4 jsou na obou stranách lokomotivy vyvedené na poměrně velké, volné pájecí plošky, označené symbolem mínusu (-), viz obrázek níže. Pozor – hned vedle jsou plošky naopak s trvalým kladným napájecím napětím ze svorky č. 2, označené (+), dejte pozor abyste je při pájení nespojili – výsledkem by byl zničený dekodér.
Kolečkem je na malé čelní desce označeno místo, kam přijde zapojit drát z druhé strany lokomotivy.

Všechny obrázky je možné rozkliknout na velikost 1600 x 900 pixelů.

Označené pájecí body na předním čele

Zadní čelo vypadá takto – označena je opět ploška pro diodu na hlavní desce a bod pro konec drátu z druhé strany na dolní malé desce.

Označené pájecí body na zadním čele

Na plošky na hlavní desce, označené (-) vždy připojte katodu běžné univerzální diody (1N4148 či podobné). Její anodu vyveďte na vodič, který protáhnete napříč lokomotivou až na destičku s LED na druhé straně. Spoj anody s vodičem zaizolujte bužírkou. Vodič na konci vždy vytvarujte tak, aby nezavazel převodovce na podvozku a cestou jej přichyťte páskou či kapičkou lepidla. Konec vodiče zapojte vždy na vývod rezistoru R3, který je blíže k LED. Na tento rezistor se bude celkem dobře pájet a hlavně, vodič tady nekoliduje s výliskem stanoviště strojvedoucího.

Takto vypadá stroj po úpravě – na horní plošce připájená dioda, z ní odchází bílý vodič na druhou stranu, naopak oranžový vodič přichází a je zapojen k rezistoru R3:

A zde identická situace na čele zadním:

Celkový pohled pro přehlednost:

Pájecí bod na čelní desce s LED je takto na rezistoru zvolen proto, aby vodič nekolidoval s nasazeným stanovištěm strojvedoucího – dál už není volné místo:

Provedená úprava, s osazeným stanovištěm

Tím je hotovo, lokomotivu můžeme složit. Když nyní zvolíte funkci Posun, budou svítit pouze dolní poziční světla:

Ukázka zkompletované lokomotivy

Komu vyhovuje poněkud komplikované ovládání kombinací světel tak, jak jej nachystal výrobce, tak má hotovo. Komu nevyhovuje, třeba protože je rozdílné od našich oblíbených zvukových projektů od Jacka, tak prosím pokračujte na článek kolegy Martina Holzmana, který nelenil, sednul a vyzkoumal možnosti nastavení dekodérů Zimo a dosáhl „správného“ ovládání, jak jsme zvyklí, tedy:

F0 – poziční světla (směrově závislá)
F1 – koncová světla (směrově závislá, fungující i samostatně)
F2 – dálková světla (směrově závislá)
F3 – posun.

Článek, jako obvykle s kompletním a detailním popisem programování, najdete zde:
https://dcclight.mzf.cz/osvetleni-traxxu-a-taurusu-tillig-nastaveni-cv/#more-2738

Doplnění – Taurus a Eurosprinter

Díky kolegovi Petrovi Špryňarovi, který mne oslovil s tím, že úpravu provedl i na Taurusu a na BR189, můžeme nyní popis doplnit i o fotografie, jak postupovat na těchto strojích.
Opět, všechny obrázky je možné rozkliknout na větší.

BR189 (Eurosprinter) se od Traxxu liší jen minimálně a úprava je prakticky shodná. Shodná je pájecí ploška na hlavní desce nahoře, deska čelních světel má ale jiné značení, takže budeme pájet k rezistoru R5, na jeho stranu blíže k čelu lokomotivy (oba body jsou označeny šipkami).

Čelo lokomotivy BR189

Jak vidíte, úpravu lze realizovat i tak, že dioda je připájená na rezistor čelní desky (stále však anodou směrem k čelní desce) a na hlavní desce je pak jen vodič. Dioda se tak vlastně jen posunula na druhý konec propojovacího vodiče.

Zde pak celkový pohled – od plošky nahoře vede vodič a dioda je nastojato na vnější konec rezistoru R5 pod stanovištěm.

Tím je na Eurospinteru hotovo.

Velice podobné je to i na Taurusu, který má jen trochu jinak řešené stanoviště. Hlavní deska je zde kratší a LED pro horní reflektor je umístěna na malé samostatné destičce. Princip je ale stejný jako na Traxxu – přidaná dioda je zapojena katodou na mínus pól pro tuto stranu, který je z výroby vytažen vodičem na malou destičku (všimněte si na fotce níže vodiče, který vede od přidané diody na plošku označenou (-) na hlavní desce). Druhý konec přidaného vodiče pak vede zase na anodu LED horního reflektoru.

Opět celkový pohled s označenými body.

Máme hotovo, setmělo se a když jsme pracovali správně, můžeme předat stroje večerní směně na posun.

Ještě jednou zde děkuju Petrovi za bádání a skvělé fotky, které Vám pomohou s úpravami.
Nezkoušeli jsme jen, zda se výstupy dekodéru chovají stejně a zda tedy popis programování od Martina Holzmana sedí i na tyto stroje – pokud to někdo ověříte, budu rád za zprávu.

Na závěr věřím, že se vám vše povedlo a přeji příjemné ježdění s opět o něco věrnějším strojem!

(c) Jiří Zlámal a Petr Špryňar, 2023 – 2024

Zlámalík Autor článku:

Jeden komentář

 1. Eisenbahnmann
  27. 1. 2024
  Odpovědět

  Zdravím, výše uvedené vylepšení jsem aplikoval na Tauruse i EuroSprintera a vše funguje na výbornou. Je to jednoduché a elegantní řešení, za což dávám palec nahoru a velmi děkuji.
  U Tauruse je dálkový reflektor na samostatné DPSce na konzoly, kde jsem z mínusové větvě připájel diodu směrem dolů ohnutou do písmene „U“ (krásně se tam vejde i větší dioda) a vodičem vedl přes celou základní DPSku až na rezistor R3.
  U BR 189 je pro „třetí“ světlo (P-H) předřadný rezistor R5 (oproti Traxxu R3). Diody jsem připájel na stojáka přímo z toho R5 a vodičem vedl přes DPSku k pájecí plošce „mínus“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *