Osvětlení Vectronu Tillig

Last updated on 17. 4. 2024

Model Vectronu od Tilligu je velice povedený, bohužel však postrádá schopnost rozsvítit správně návěstní kombinace světel podle předpisů na našich drahách. Tento příspěvek ukáže, jak lze situaci alespoň o trochu vylepšit.

Model je vybaven dekodérem s paticí Next18S, k dispozici jsou tedy čtyři funkční výstupy, výrobce navíc využívá obou výstupů pro zvukové rozhraní SUSI jako logických výstupů, celkem tedy máme výstupů šest. Deska elektroniky je celkem komplexní, s mnoha tranzistory a konfiguračními propojkami, nicméně dostupných kombinací je zase jen šest: poziční světla (do trojúhelníku), dálková světla, koncová světla – to na obou stranách. Což je trochu škoda a nepostačuje to pro znázornění funkcí skutečné lokomotivy. Celkové řešení by si však vyžadovalo novou desku – a do toho se nyní pouštět nebudeme. Můžeme ale snadno doplnit návěštění posunu, kdy svítí jen obě dolní poziční světla. Vejdeme se do deseti korun a hodiny času.

Popis a funkce

Poziční světla jsou na modelu umístěna ve dvou skupinách – samostatná destička na čele obsahuje LED pro poziční světla (jedna teple bílá LED), koncová světla (jedna červená LED) a dálková světla (dvě studeně bílé LED). Na hlavní desce je pak nad každým stanovištěm jedna další teple bílá LED pro horní poziční světlo. Obě LED pozičních světel jsou zapojeny na společný funkční výstup, nelze tedy spínat horní a dolní světlo samostatně.

Díky tomu, že obě LED pozičních světel mají u sebe i svoje omezovací rezistory, lze ale horní LED záměrně vyzkratovat a tím zhasnout. Skrz LED teče proud asi 1,5 mA, můžeme tedy bez obav použít jakýkoliv tranzistor bez rizika přetížení.

Schéma zapojení a úpravy je na obrázku níže, doplněné součástky a spoje jsou vyznačeny červeně.

V režimu Posun jsou sepnuté oba výstupy dekodéru, pro poziční světla vpřed i vzad. Oba výstupy dekodéru jsou tedy spojené se zemí, s „mínusem“. Doplněný tranzistor T1 (typu PNP) je přes omezovací rezistor 22 kΩ v bázi připojený k sepnutému výstupu pro světla vzad, otevře se a vyzkratuje horní LED na předním čele. A naopak, tranzistor T2 je připojen na uzemněný výstup dekodéru pro směr vpřed a vyzkratuje horní LED na zadním čele. Tedy na obou stranách zůstanou svítit jen dolní poziční světla.

Při jízdě jako vlak svítí poziční světla jen na jednom (např. předním) čele. Tranzistor T1 tedy není sepnutý a poziční světla vpřed svítí všechny tři. Tranzistor T2 na zadním čele se sice sepne, ale protože na tom čele nejsou světla rozsvícená, nijak se to neprojeví.

A to je vše. Při posunu se tedy „křížem“ zhasnou horní LED, při jízdě jako vlak je vše, jak má být.

Instalace

Instalace na lokomotivu si vyžaduje trochu zručnosti, ale není komplikovaná. Potřebujeme 2x PNP tranzistor PNP v pouzdře SMD, například BC857, a 2x SMD rezistor 22 kΩ.

Tranzistor je zapojen takto:

Tranzistor umístíme na desku někam do volného místa tak, abychom emitor mohli snadno spojit se společným vodičem kladného pólu, kolektor s katodou LED a k bázi se nám vešel rezistor.

Na straně, kde je na desce umístěný zálohovací kondenzátor to vypadá takto (kliknutím se obrázek zvětší):

– Pro emitor využijeme spoj, běžící pod natištěným číslem 396501. Opatrně odškrábneme zelenou maskovací vrstvu až se objeví měď a tranzistor emitorem připájíme k této „cestičce“ (modrá šipka E).
– Kolektor propojíme drátkem na omezovací rezistor horní LED (oranžový drátek). Z tohoto konce vede spoj k LED pod pěnovou gumou (žlutá šipka C). POZOR, nesplést to, jinak se bude čoudit.
– Na bázi připájíme rezistor a propojíme jej na výstup pozičních světel na druhou stranu desky – buď do bodu, kde je umístěný bílý drátek na obrázku, nebo na testovací bod tam, jak ukazuje tečkovaná šipka.

Na druhé straně je to obdobné, jen bude o drátek víc, viz níže:

– Na kontaktní bod desky podle obrázku připájíme rezistor a na něj bázi tranzistoru (žluté B)
– Kolektor propojíme na omezovací rezistor horní LED (bílý drátek, C).
– Emitor připojíme na společný kladný vodič – tady je to trochu horší, bude to čtvrtý drátek směrem od horního rohu desky, musíme se trefit na něj a nezalít cín na vedlejší plošky (modrý drátek, E). Pokud se bojíte tam pájet, natáhněte modrý drát až k emitoru tranzistoru na druhou stranu desky (bod E), tam je místa dost.

Tím je hotovo. Při aktivaci funkce Posun (rozsvícení poziček na obou koncích) by nyní měly horní LED zůstat zhasnuté. V nastavení dekodéru není potřeba nic měnit.

Pokud se někdo necítí na pájení SMD součástek, dá se úprava udělat i s klasickými tranzistory a rezistory, pod střechou je na ně jakžtakž místo. Zespodu je ve střeše vidět, kolik místa je vedle „ohrádky“ pro horní LED – to je rozměr, který máte k dispozici. Lze použít například tranzistor BC557 a podobné, jen dobře zaizolujte všechny vývody, abyste předešli zkratu. Pro inspiraci připojím fotku mojí pokusné instalace, když jsem zapojení ověřoval.

Na závěr jen upozornění – nezjišťoval jsem celkové schéma desky v modelu, ale jen těch částí, nutných pro zdárnou úpravu. Poziční LED patrně nevedou přímo na dekodér, ale jsou řízeny dalším vloženým tranzistorem. To však na funkci nic nemění a úprava je takto funkční.

Další možnosti

Další tip se týká barev světel – kdo chce, může si pohrát s barvami LED a vyměnit je za správné:

Světla na Vectronu ČD Cargo. Foto: Vojtěch Čech

Zleva: poziční světla pro denní svícení / poziční světla pro noční svícení / dálková světla.

V případě dotazů je k dispozici kontaktní formulář níže.

(c) Jiří Zlámal 2022

Zlámalík Autor článku:

Jeden komentář

 1. roman valouch
  1. 4. 2024
  Odpovědět

  Dobrý den, dalo by se někde sehnat schema plošného spoje do loko od Tillig.
  Jedná se mi o lokomotivu V180, ale předpokládám, že jsou schemata podobná i pro jiné mašiny. Co jsem zběžně viděl na destičce jsou tam 4 tranzistory + diody a rezistory.

  Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *